Podręcznik do nauki biologii dla klas szkół ponadpodstawowych

21 kwietnia 2022 0 Comments

Najnowsze wydanie “Biologia na czasie 2” dla uczniów liceów oraz techników to kompletny zestaw informacji z dziedziny nauk przyrodniczych, dzięki któremu uczniowie mają możliwość efektywnego przygotowania się do nachodzącej matury. Wiedza zebrana w podręczniku została w pełni poświęcona organizmowi człowieka oraz jego funkcjonowaniu, pozwalając na zgłębienie podstaw medycyny, które później będą kontynuowane także na studiach. Wydanie Nowej Ery zostało opatrzone estetyczną oprawą graficzną, a zawarte na stronach podręcznika kolorowe infografiki i ilustracje w obrazowy sposób wyjaśniają poszczególne zaganiania, które w innym wypadku ciężko byłoby zrozumieć. Materiał znajdujący się w książce został podzielony na konkretne rozdziały, ułatwiające proces porządkowania naszej wiedzy i zapamiętywania kolejnych bloków informacji. Ceniona seria wykorzystuje również rozmaite rozwiązania pozwalające na efektywne osiągania zamierzonych celów na sprawdzianach, klasówkach czy egzaminie dojrzałości. Podręcznik jest dedykowany wszystkim tym, którzy planują zdawać maturę z biologii na poziomie rozszerzonym. 

Podręcznik Nowej Ery pomagający w efektywnej nauce 

Przejrzyste tabele i zestawienia wykorzystywane przez autorów profesjonalnego podręcznika gwarantują łatwiejsze porównywanie informacji dotyczących funkcjonowania poszczególnych organelli komórkowych czy całych układów ciała człowieka. W książce do matury nie zabraknie też specjalistycznej wiedzy z zakresu profilaktyki poszczególnych schorzeń oraz rozpoznawania objawów chorób i leczenia ich skutków. Tematyka tego wydania Biologii w czasie nawiązuje do naszego codziennego życia oraz problemów, z jakimi mierzymy się we współczesności. Szybkie utrwalanie i sprawdzania własnej wiedzy jest możliwe dzięki dołączonym do każdego rozdziały zadaniom testowym oraz powtórzeniowym.